Struktura organizacyjna

RADA NADZORCZA Witold Anyszka – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Agnieszka Brzezik – Członek Rady Nadzorczej
Maciej Brzezik – Członek Rady Nadzorczej
Marian Nizioł – Sekretarz Rady Nadzorczej

PREZES ZARZĄDU Lechosław Mituła
SPÓŁKI CELOWE GRUPY WAN SA
Elżbieta Romanowska-Wolny
DZIAŁ PRAWNY
Łukasz Stefański
DZIAŁ SPRZEDAŻY
Aneta Zdulska
DZIAŁ FINANSOWY
Mirosław Bojańczyk
DZIAŁ NAJMU
Marek Wesołowski
DZIAŁ KSIĘGOWY
Iwona Grundland-Prejzner
DZIAŁ INWESTYCYJNO-WYKONAWCZY
Maciej Chrostowski
DZIAŁ ADMINISTRACJI
Krzysztof Detner/Ewa Górska
DZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKANIOWYMI
Ireneusz Fabisiak 
DZIAŁ KADR
Elżbieta Anyszka