Struktura organizacyjna

RADA NADZORCZA Witold Anyszka – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Agnieszka Brzezik – Członek Rady Nadzorczej

Marian Nizioł – Sekretarz Rady Nadzorczej

ZARZĄD Aneta Zdulska – Członek Zarządu

Maciej Chrostowski – Członek Zarządu

SPÓŁKI CELOWE GRUPY WAN SA
Elżbieta Romanowska-Wolny
DZIAŁ PRAWNY
Marian Nizioł
DZIAŁ SPRZEDAŻY
Aneta Zdulska
DZIAŁ FINANSOWY
Mirosław Bojańczyk
DZIAŁ NAJMU
Marek Wesołowski
DZIAŁ KSIĘGOWY
Iwona Grundland-Prejzner
DZIAŁ INWESTYCYJNO-WYKONAWCZY
Maciej Chrostowski
DZIAŁ ADMINISTRACJI
Krzysztof Detner/Ewa Górska
DZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKANIOWYMI
Ireneusz Fabisiak 
DZIAŁ KADR
Elżbieta Anyszka