English version Wersja polska

Portfel i najemcy

Do 31 grudnia 2018 r., WAN S.A. zrealizowała 25 inwestycje, których łączna powierzchnia wyniosła ponad 253 000 m². Obecny stan portfela grupy kapitałowej WAN wynosi ponad 87 100 m² powierzchni biurowych, usługowych, magazynowo-produkcyjnych i mieszkalnych.

Wszystkie inwestycje są znakomicie zlokalizowane, dzięki czemu mogą generować roczny przychód z najmu w wysokości około 27 milionów złotych. Zgodnie ze standardami korporacyjnymi portfel nieruchomości jest corocznie wyceniany przez firmę Polish Properties (http://http://www.polishproperties.com.pl/pl/)

Powierzchnie biurowo-usługowe i magazynowe są wynajmowane przez zdywersyfikowaną branżowo grupę najemców takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe, farmaceutyczne czy telekomunikacyjne. Reprezentują oni kapitał zarówno polski jak i zagraniczny, w tym globalne firmy sieciowe.

Nasi przykładowi najemcy:


Łączna powierzchnia biurowo-usługowa przeznaczona na wynajem wynosi ponad  27 500 m² (w tym 359 miejsc garażowych).


Łączna powierzchnia magazynowo-produkcyjna przeznaczona na wynajem wynosi ok. 41 000 m² netto.


Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych (apartamenty i penthousy) oraz domów jednorodzinnych przeznaczonych na sprzedaż wynosi około 18 600 m² netto:


Bank ziemi Grupy kapitałowej WAN wynosi aktualnie ponad 1 300 000 m² powierzchni. W latach 2019-2023 planowane jest zrealizowanie inwestycji mieszkalnych, biurowych i magazynowych o łącznej powierzchni 227 700 m² netto oraz przynależnych do nich 48 000 m² powierzchni garażowych, z czego:

48 700 m² netto powierzchni mieszkalnych (domy i apartamenty) w Warszawie, Krakowie i Łodzi,
51 000 m² netto powierzchni biurowych w Warszawie i Gdańsku,
128 000 m² netto powierzchni magazynowych (magazyny wysokiego składowania) w okolicach Warszawy, Łodzi i Płocka,