English version Wersja polska
175

Stare Miasto, Gdańsk

Kontakt:
Dział handlowy22 435 11 11handlowy@wan.com.pl

Powierzchnia netto: nadziemna 12.700 m².
Stan prawny – teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Obiekt   projektowany   w   otoczeniu   zabytków   chronionych prawem,   w   okolicy   Starego   Miasta   ma   wpisywać   się   w   kontekst   i   czerpać   z   niego   inspirac­je.

Projekt przewiduje realizację budynku biurowo – usługowego o 7 kondygnacjach naziemnych oraz 4 poziomach garaży podziemnych.
Planujemy,   aby   budynek   był   nie   tylko   funkcjonalny,   ale   wyróżniał   się   w   przestrzeni   mie­jskiej.  Wejścia   do   wszystkich   części   budynku   znajdują   się   od   strony   dziedzińca.
Budynek   ma   charakter   dwojaki   —   od   zewnątrz   jest   reprezentacyjny,   natomiast   od dziedzińca   otwarty,   zielony   i   lekki.