English version Wersja polska

Struktura organizacyjna

RADA NADZORCZA

Witold Anyszka - Przewodniczacy Rady Nadzorczej

Agnieszka Brzezik - Członek Rady Nadzorczej
Maciej Brzezik - Członek Rady Nadzorczej
Marian Nizioł - Sekretarz Rady Nadzorczej

PREZES ZARZĄDU

Lechosław Mituła

SPÓŁKI CELOWE GRUPY WAN SA Elżbieta Romanowska-Wolny
DZIAŁ SPRZEDAŻY Aneta Zdulska
DZIAŁ NAJMU Marek Wesołowski
DZIAŁ INWESTYCYJNO-WYKONAWCZY Andrzej Kalinowski
DZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Ireneusz Fabisiak (mieszkaniowe)
DZIAŁ PRAWNY Łukasz Stefański
DZIAŁ FINANSOWY Mirosław Bojańczyk
DZIAŁ KSIĘGOWY Iwona Grundland-Prejzner
DZIAŁ ADMINISTRACJI Jacek Bleja
DZIAŁ KADR Elżbieta Anyszka