Planowane

Płock

Park Logistyczny Płock

Inwestycja planowana w Płocku przy ulicy Popłacińskiej 42 nad Wisłą. Jest to teren dawnej płockiej stoczni rzecznej. Dwie hale magazynowe o powierzchni łącznej 20.050 m2 , usytuowane na dwóch działkach o łącznej powierzchni 3,5ha.

Pojemność składowania wynosić może ponad 33.000 europalet o wysokości do 1,7m, ułożonych na regałach wysokiego składowania w sześciu poziomach, przy czym pierwszy znajduje się na posadzce. Przeładunek towarów obsługiwać będzie 11 doków wewnętrznych.