Struktura organizacyjna

RADA NADZORCZA Witold Anyszka – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marian Nizioł – Sekretarz Rady Nadzorczej

Witold Daniłowicz – Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD Aneta Zdulska – Członek Zarządu

Sergiusz Kulka – Członek Zarządu

SPÓŁKI CELOWE GRUPY WAN SA
Elżbieta Romanowska-Wolny
DZIAŁ PRAWNY
Marian Nizioł
DZIAŁ SPRZEDAŻY
Aneta Zdulska
DZIAŁ FINANSOWY
Sergiusz Kulka
DZIAŁ NAJMU
Marek Wesołowski
DZIAŁ KSIĘGOWY
Iwona Grundland-Prejzner
DZIAŁ INWESTYCYJNO-WYKONAWCZY
Krzysztof Roszczyk
DZIAŁ ADMINISTRACJI
Anna Czubek
DZIAŁ KADR
Elżbieta Anyszka