Finansowe

Sprawozdania finansowe Grupy WAN SA od 14 lat audytuje podmiot z Wielkiej Czwórki:  PricewaterhouseCoopers, a aktywa nieruchomościowe Grupy wyceniane są przez międzynarodową firmę doradczą Polish Properties.

 


WAN S.A.

2020

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

_____________

2021

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

_____________

2022

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

_____________

 


WAN Grupa Kapitałowa

2020

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

_____________

2021

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

_____________

2022

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

_____________