Finansowe

WAN S.A. jest jednostką dominującą w grupie kapitałowej WAN, w skład której wchodzi 26 spółek. Podstawową działalnością jest realizowanie inwestycji oraz wynajem powierzchni mieszkaniowych, usługowych i reklamowych, koncentrujące się w całości na rynku krajowym.

Dotychczasowym audytorem był PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., a aktywa nieruchomościowe grupy wyceniane są przez międzynarodową firmę doradczą. Na poziomie projektowym WAN S.A. współpracuje z takimi bankami jak mBank, PKO Bank Polski, Alior Bank, BGK, DNB Nord, oraz Raiffeisen. Kooperacja z tak wiodącymi instytucjami, zaowocowała finansowaniem naszych inwestycji zarówno w przeszłości, jak i obecnie. 


WAN S.A. – wyniki skonsolidowane wg PSR

Dane w mln zł

Audytor: PricewaterhouseCoopers


WAN grupa kapitałowa – wyniki skonsolidowane wg MSR

Dane w mln zł

Audytor: PricewaterhouseCoopers